Water Improvement

Fyzikálno-galvanická úprava vody

IPS (Ion Polarization System) je určený na fyzikálne galvanické čistenie vody pre domácnosti, verejné budovy a priemyselné zariadenia.

IPS je vhodný pre nové potrubia ako prevencia, ale aj pre tie staré, kde postupne odstraňuje existujúce ložiská.

IPS KalyxX je prietokové teleso so vstupnými a výstupnými otvormi. Vnútri neho sú umiestnené turbínové elektródy (nie magnety) z dvoch rôznych elektricky vodivých materiálov.

 • Pracuje s akýmkoľvek typom ohrievača vody.
 • Eliminuje potrebu odstránenia vodného kameňa z nádrže
  ohrievača.
 • Neobmedzuje tlak vody v domácnosti.
 • Pripája sa priamo na potrubie z medi, CPVC alebo PVC.
 • Ľahko sa prispôsobí PEX a iným typom potrubia.
 • Šetrné k životnému prostrediu a bez chemikálií.
 • Nevyžaduje sa žiadny zdroj energie.
 • Ľahko sa inštaluje a nevyžaduje údržbu.
 • Predĺžuje životnosť a účinnosť nových
  a existujúce ohrievače vody.
 • Certifikovaný pre dlhodobý kontakt
  s pitnou vodou.

Dizajn elektród je chránený patentom (TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia) – vytvára vírivý tok vody, ktorý spôsobuje zmenu v štruktúre minerálov.

IPS účinne zabraňuje tvorbe tuhých sedimentov a korózii v rozvodoch studenej a teplej vody. Je to prietokové teleso s vnútorne umiestnenými elektródami v tvare turbíny z dvoch rôznych elektricky vodivých materiálov. Dizajn elektród je chránený patentom (TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia) a vytvára vírivý tok vody, ktorý spôsobuje zmenu v štruktúre minerálov. Pozrite si ako pracuje systém IPS.

IPS KalyxX

IPS KalyxX chráni váš ohrievač vody pred hromadením vodného kameňa a udržuje ho v efektívnej prevádzke. Nevyžaduje napájanie, batérie, chemikálie alebo filtre.

IPS WashBall

IPS WashBall chráni vašu práčku pred vodným kameňom. Tento účinok sa dosahuje turbulenciami v galvanickom poli patentovaným systémom IPS.