Ion Polarization System

Fyzikálno-galvanická úprava vody

Nový revolučný systém pre prevenciu tvorby vodného kameňa a odstraňovanie existujúceho z ohrievačov vody, potrubí, vodovodných batérií, spŕch a všetkých zariadení, ktorými preteká voda, s certifikovanou účinnosťou až 76 %. IPS využíva energiu rotujúcej vody a elektród vytvárajúcich galvanický potenciál 0,8 – 1,0 V.

 • Mení tvrdý kalcit na mäkký aragonit.
 • Pracuje s akýmkoľvek typom ohrievača vody.
 • Eliminuje potrebu odstránenia vodného kameňa z nádrže
  ohrievača.
 • Neobmedzuje tlak vody v domácnosti.
 • Pripája sa priamo na potrubie z medi, CPVC alebo PVC.
 • Ľahko sa prispôsobí PEX a iným typom potrubia.
 • Šetrné k životnému prostrediu a bez chemikálií.
 • Nevyžaduje sa žiadny zdroj energie.
 • Ľahko sa inštaluje a nevyžaduje údržbu.
 • Predĺžuje životnosť a účinnosť nových
  a existujúcich ohrievačov vody.
 • Certifikovaný pre dlhodobý kontakt
  s pitnou vodou.

IPS (Ion Polarization System) je určený na fyzikálne galvanické čistenie vody pre domácnosti, verejné budovy a priemyselné zariadenia.

IPS je vhodný pre nové potrubia ako prevencia, ale aj pre tie staré, kde postupne odstraňuje existujúce ložiská.

IPS KalyxX je prietokové teleso so vstupnými a výstupnými otvormi. Vnútri neho sú umiestnené turbínové elektródy (nie magnety) z dvoch rôznych elektricky vodivých materiálov.

Ako funguje IPS

IPS účinne zabraňuje tvorbe tuhých sedimentov a korózii v rozvodoch studenej a teplej vody. Je to prietokové teleso s vnútorne umiestnenými elektródami v tvare turbíny z dvoch rôznych elektricky vodivých materiálov. Dizajn elektród je chránený patentom (TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia) a vytvára vírivý tok vody, ktorý spôsobuje zmenu v štruktúre minerálov. Pozrite si ako pracuje systém IPS.

Vplyv IPS KalyxX na sedimentáciu a štruktúru vodného kameňa v rýchlovarnej kanvici

1.- 15. deň
Starý vodný kameň sa postupne odplavuje.

30. den
Nové usadeniny sa dajú ľahko zotrieť.

Fyzikálna štruktúra na úrovni 50,0 μm

Vplyv na kryštály kalcitu pod mikroskopom.
0 – neupravená voda; 1,2,3 – voda upravená IPS.

Doporučené vlastnosti vody

Všeobecné doporučené vlastnosti vody pro použití s IPS KalyxX*:

PH

6,5 - 8,5

Železo

< 0.5 mg/l

Tvrdosť

< 25 °dH (4.464 mmol/l)

EC

< 150 ms/m

TDS

< 950 ppm

Slanosť

< 2000 mg/l

* V prípade, že sa vlastnosti vody líšia od doporučení, kontaktujte nás pre individuálne posúdenie.

Čo je vodný kameň?

Keď voda pochádza z oblastí s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého alebo horečnatého, zanecháva tvrdá voda minerálne usadeniny bežne známe ako “vodný kameň” na inštalatérskych dieloch, vodovodných batériách, sprchách a zariadeniach.

Nahromadenie vodného kameňa môže blokovať potrubia, termostatické kartuše, prevzdušňovače batérií, sprchy a spôsobiť poruchu zariadení alebo ich častí. Je nevzhľadný, zanecháva biele usadeniny na povrchoch a pre koncových užívateľov je neustále na obtiaž. Významnejšie je, že tvorba vodného kameňa na prvkoch ohrievačov vody znižuje ich celkovú účinnosť a zvyšuje účty za energiu.

Prečo je vodný kameň pre ohrievače škodlivý?

 • Obmedzuje tok
 • Spomaľuje prenos tepla
 • Znižuje účinnosť
 • Poškodzuje vykurovacie prvky
 • Znižuje tlak vody
 • Skracuje životnosť
 • Vyžaduje častú a nákladnú údržbu

Ohrievač vody s tvorbou vodného kameňa a usadenín, ktorý znižuje účinnosť, tlak vody a životnosť tohto ohrievača vody.

IPS KalyxX – vaša najlepšia obrana proti vodnému kameňu

IPS KalyxX je vhodný ako pre tradičné zásobníkové ohrievače vody, tak pre ohrievače vody bez nádrže v oblastiach so stredne tvrdou až silne tvrdou vodou. Jedná sa o lacný spôsob, ako jednoduchou inštaláciou chrániť investície, a veľkú hodnotu. IPS KalyxX je navrhnutý tak, aby sa vošiel priamo na vonkajší vstup akéhokoľvek ohrievača vody.

Bez nainštalovaného IPS KalyxX musia byť ohrievače bez nádrže prepláchnuté a čistené chemikáliami každý jeden až tri roky aby správne fungovali.

Vyplachovanie systému ohrievača vody inštaletérom vás stojí čas aj peniaze.

Produkty IPS

IPS KalyxX

IPS KalyxX chráni váš ohrievač vody pred hromadením vodného kameňa a udržuje ho v efektívnej prevádzke. Nevyžaduje napájanie, batérie, chemikálie alebo filtre. Spoľahlivo funguje minimálne 10 rokov a má účinnosť až 76 %.

IPS WashBall

IPS WashBall chráni vašu práčku pred vodným kameňom. Tento účinok sa dosahuje turbulenciami v galvanickom poli patentovaným systémom IPS.