Vannforbedring
Vannsparing
Vannpleie

Ionepolariseringssystem

Fysisk-galvanisk vannbehandling

Et nytt revolusjonerende system for å hindre kalk og fjerne eksisterende kalk fra varmtvannsberedere, rør, blandebatterier, dusjer og alt utstyr med en sertifisert effektivitet på opptil 76 %. IPS bruker energi fra snurrende vann og elektroder og skaper et galvanisk potensial på 0,8–1,0 V.

 • Endrer hard kalsitt til myk aragonitt. 
 • Reduserer behovet for avkalking av varmtvannsberedere, blandebatterier og dusjer uten tank. 
 • Begrenser ikke husholdningens vanntrykk. 
 • Kobles direkte til kobber-, CPVC- eller PVC-rør. 
 • Tilpasser seg enkelt til PEX og andre rørtyper. 
 • Miljøvennlig og kjemikaliefri. 
 • Krever ikke strøm. 
 • Lett å installere og vedlikeholdsfri. 
 • Forlenger levetiden og effektiviteten til nye og eksisterende varmtvannsberedere, blandebatterier, dusjer … 
 • Sertifisert for langvarig kontakt med drikkevann. 

IPS (Ion Polarization Systeme) er konstruert for den fysisk-galvaniske vannbehandlingen for husholdninger, offentlige bygninger og industrianlegg. 

IPS er egnet for nye rørledninger som forebyggende tiltak, men også for dem som er gamle, der det gradvis fjerner eksisterende avleiringer. 

IPS Kalyxx er en gjennomstrømningsenhet med inn- og utløpsporter. Innvendig har den turbinformede elektroder (ikke magneter) av to forskjellige elektrisk ledende materialer.

Slik fungerer IPS

IPS hindrer effektivt at det dannes faste sedimenter og korrosjon i kaldt- og varmtvannsapparater. IPS er en gjennomstrømningsenhet med innvendig plasserte turbinformede elektroder (ikke magneter) av to forskjellige elektrisk ledende materialer. Elektrodekonstruksjonen er patentbeskyttet (TGP® – Turbulent Galvanic Polarization) og genererer en virvlende vannstrøm som skaper en forandring i mineralenes struktur. Se hvordan IPS fungerer på videoen nedenfor.

Effekt av IPS på sedimentasjonsskala i en elektrisk vannkoker

Dag 1–15
Den gamle kalkavleiringen i kalsitt vaskes gradvis bort.

Dag 30
De nye sedimentdannelsene (aragonitt) er enkle å tørke bort.

Fysisk tilbøyelighet på nivået 50,0 μm

Effekt på kalsittkrystaller under mikroskop. Bilde 0 – ubehandlet vann. Bildene 1, 2 og 3 – vann behandlet med IPS.

Hva er kalkavleiring?

Når vann kommer fra områder med et høyt innhold av kalsium eller magnesiumkarbonat, avleirer hardt vann mineraler, såkalte «kalkavleiringer», på VVS-komponenter, blandebatterier, dusjer og andre apparater.

Kalkavleiringer kan blokkere rør, termostatpatroner, kranluftere og dusjer og føre til at komponenter går i stykker. Det er stygt, setter hvite avleiringer på klær og oppvask og er til stor ergrelse for sluttbrukerne. En enda mer vesentlig faktor er at kalkavleiringer på varmtvannsberederens elementer reduserer den totale effektiviteten og fører til at strømregningen øker.

Hvorfor er kalkavleiringer skadelig for en varmtvannsbereder?

 • Begrenser gjennomstrømningen 
 • Gir langsommere overføring av varme 
 • Reduserer effektiviteten 
 • Skader varmeelementene 
 • Reduserer vanntrykket 
 • Forkorter levetiden 
 • Krever hyppig og kostbart vedlikehold 

Varmtvannsbereder med kalkavleiringer og sedimentdannelse reduserer både effektivitet, vanntrykk og levetid for denne varmtvannsberederen.

IPS KalyxX – ditt beste forsvar mot kalkavleiringer

IPS KalyxX er egnet for både tradisjonelle tanker og tankfrie varmtvannsberedere i områder med moderat til svært hardt vann. Det er en billig måte å beskytte investeringen sin på, lett å installere og har stor verdi. IPS KalyxX er utformet for å passe direkte til NPT/G-hanninnløpet på alle varmtvannsberedere.

Uten en IPS KalyxX installert må varmtvannsberedere uten tank spyles og rengjøres med kjemikalier hvert andre til tredje år for å fungere som de skal.

Det koster både tid og penger å få en rørlegger til å avkalke og spyle ut systemet på en tankfri varmtvannsbereder.

IPS-produkter

IPS KalyxX

IPS KalyxX beskytter hjemmet ditt mot kalkavleiringer og opprettholder effektiviteten. Det krever verken strømforsyning, batterier, kjemikalier eller filter.

IPS WashBall

IPS WashBall beskytter vaskemaskinen mot kalkavleiringer. Denne effekten oppnås gjennom turbulens i det galvaniske området og er patentert.