Home E Water Improvement

Ion Polarization System

Fyzikálně-galvanická úprava vody

Nový revoluční systém pro prevenci před tvorbou vodního kamene a odstraňování stávajícícho z ohřívačů vody, potrubí, vodovodních baterií, sprch a všech zařízení, kterými protéká voda, s certifikovanou účinností až 76 % (potvrzená účinnost u KalyxX Active až 90%). IPS využívá energii rotující vody a elektrod vytvářejících galvanický potenciál až 4,5 V.

Vlastnosti

 • Mění tvrdý kalcit na měkký aragonit.
 • Ochraňuje vaší domácnost před negativními účinky vodního kamene.
 • Pracuje s jakýmkoliv typem ohřívače vody.
 • Eliminuje potřebu odstranění vodního kamene z nádrže
  ohřívače.
 • Neomezuje tlak vody v domácnosti.
 • Připojuje se přímo na potrubí z mědi, CPVC nebo PVC.
 • Snadno se přizpůsobí PEX a jiným typem potrubí.
 • Šetrné k životnímu prostředí a bez chemikálií.
 • Nevyžaduje žádný zdroj energie.
 • Snadno se instaluje a nevyžaduje údržbu.
 • Certifikován pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou.

IPS (Ion Polarization System) je určen na fyzikální galvanickou úpravu vody pro domácnosti, veřejné budovy a průmyslová zařízení.

IPS je vhodný pro nové potrubí jako prevence, ale i pro ty staré, kde postupně odstraňuje stávající ložiska vodního kamene.

IPS KalyxX je průtokové těleso se vstupními a výstupními otvory. Uvnitř něj jsou umístěny turbínové elektrody (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů.

Produkty IPS

Jak funguje IPS

IPS účinně zabraňuje tvorbě tuhých sedimentů a korozi v rozvodech studené a teplé vody. Je to průtokové těleso s vnitřně umístěnými elektrodami ve tvaru turbíny ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Design elektrod je chráněn patentem (TGP® – Turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivý tok vody, který způsobuje změnu ve struktuře minerálů.

Vliv IPS KalyxX na sedimentaci a strukturu vodního kamene v rychlovarné konvici

1.- 15. den
Starý vodní kámen se postupně odplavuje.

30. den
Nové usazeniny se dají snadno setřít.

Fyzikální struktura na úrovni 50,0 μm

Vliv na krystaly kalcitu pod mikroskopem.
0 – neupravená voda; 1,2,3 – voda upravená IPS.

Doporučené vlastnosti vody

Obecně doporučené vlastnosti vody pro použití s IPS KalyxX*:

PH

6,5 - 8,5

Železo

< 0.5 mg/l

Tvrdost

< 25 °dH (4.464 mmol/l)

EC

< 150 ms/m

TDS

< 950 ppm

Slanost

< 2000 mg/l

* V případě, že se vlastnosti vody liší od doporučení, kontaktujte nás pro individuální posouzení.

Co je vodní kámen?

Když voda pochází z oblastí s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého nebo hořečnatého, zanechává tvrdá voda minerální usazeniny běžně známé jako „vodní kámen“ na instalatérských dílech, vodovodních bateriích, sprchách a zařízeních.

Nahromadění vodního kamene může blokovat potrubí, termostatické kartuše, provzdušňovače baterií, sprchy a způsobit poruchu součástí. Je nevzhledný, zanechává bílé usazeniny na površích a pro koncové uživatele je neustále na obtíž. Významnější je, že tvorba vodního kamene na prvcích ohřívačů vody snižuje jejich celkovou účinnost a zvyšuje účty za energii.

Proč je vodní kámen pro ohřívače škodlivý?

 • Omezuje tok
 • Zpomaluje přenos tepla
 • Snižuje účinnost
 • Poškozené topné prvky
 • Snižuje tlak vody
 • Zkracuje životnost
 • Vyžaduje častou a nákladnou údržbu

Ohřívač vody s tvorbou vodního kamene a usazenin, které snižují účinnost, tlak vody a životnost tohoto ohřívače vody.

IPS KalyxX – vaše nejlepší obrana proti vodnímu kameni

IPS KalyxX je vhodný jak pro tradiční zásobníkový ohřívač vody, tak pro ohřívače vody bez nádrže v oblastech se středně tvrdou až silnou tvrdou vodou. Jedná se o levný způsob jak snadnou instalací chránit investice a velkou hodnotu. IPS KalyxX je navržen tak, aby se vešel přímo na vnější vstup jakéhokoli ohřívače vody.

Bez nainstalovaného IPS KalyxX musí být ohřívače bez nádrže propláchnuty a čištěny chemikáliemi každý jeden až tři roky, aby správně fungovaly.

Vyplachování systému ohřívače vody instaletérem vás stojí čas i peníze.