Water Improvement

Fyzikálně-galvanická úprava vody

IPS (Ion Polarization System) je určen na fyzikální galvanické čištění vody pro domácnosti, veřejné budovy a průmyslová zařízení.

IPS je vhodný pro nové potrubí jako prevence, ale i pro ty staré, kde postupně odstraňuje stávající ložiska vodního kamene.

IPS KalyxX je průtokové těleso se vstupními a výstupními otvory. Uvnitř něj jsou umístěny turbínové elektrody (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů.

 • Pracuje s jakýmkoliv typem ohřívače vody.
 • Eliminuje potřebu odstranění vodního kamene z nádrže
  ohřívače.
 • Neomezuje tlak vody v domácnosti.
 • Připojuje se přímo na potrubí z mědi, CPVC nebo PVC.
 • Snadno se přizpůsobí PEX a jiným typem potrubí.
 • Šetrné k životnímu prostředí a bez chemikálií.
 • Nevyžaduje se žádný zdroj energie.
 • Snadno se instaluje a nevyžaduje údržbu.
 • Prodlužuje životnost a účinnost nových a stávající ohřívače vody.
 • Certifikován pro dlouhodobý kontakt
  s pitnou vodou.

Design elektrod je chráněn patentem (TGP® – Turbulentní galvanická polarizace) – vytváří vířivý tok vody, který způsobuje změnu ve struktuře minerálů.

IPS účinně zabraňuje tvorbě tuhých sedimentů a korozi v rozvodech studené a teplé vody. Je to průtokové těleso s vnitřně umístěnými elektrodami ve tvaru turbíny ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Design elektrod je chráněn patentem (TGP® – Turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivý tok vody, který způsobuje změnu ve struktuře minerálů. Viz jak pracuje systém IPS.

IPS KalyxX

IPS KalyxX chrání váš ohřívač vody před hromaděním vodního kamene a udržuje ho v efektivním provozu. Nevyžaduje napájení, baterie, chemikálie nebo filtry.

IPS WashBall

IPS WashBall chrání vaši pračku před vodním kamenem. Tento účinek se dosahuje turbulencemi v galvanickém poli patentovaným systémem IPS.