Swiss Aqua Technologies

intenzívne pracuje na výskume a metodike zlepšovania kvality vody jej aktiváciou a štruktúrovaním prostredníctvom fyzikálnych zmien. Výsledkom tejto práce je súbor zariadení, ktoré pozitívne ovplyvňujú vlastnosti vody z hľadiska jej kvality.
Voda je základným zdrojom života. Aj keď sa na burze neobchoduje, pravdepodobne nebudeme zveličovať, keď povieme, že voda je najcennejšou komoditou. Naším cieľom je chrániť túto vzácnu tekutinu a priniesť ju našim zákazníkom v najlepšej kvalite.

Swiss Aqua Technologies AG (SAT) je spoločnosť so sídlom v Diepoldsau vo Švajčiarsku. Tvorí ju tím inžinierov a vedcov zapojených do takmer dvoch desaťročí výskumu vývoja produktov s cieľom zlepšiť kvalitu vody, sporiť vodu a využívať ich vlastností. To všetko s dôrazom na pozitívne účinky na zdravie a životné prostredie. Výsledkom sú revolučné obsiahnuté v jedinečných systémoch Ionic Polarization System – IPS (fyzikálna úprava vody), Optim Flush System – OFS (úspora vody) a Water Care Systém – WCS (využítie vlastností vody k náhrade externých zdrojov energie).

IPS je ekologický spôsob úpravy vody pomocou prírodných (fyzikálnych) zákonov. Prístroj pracuje na princípe „mokrého galvanického článku“.

  • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii.
  • Predlžuje životnosť vykurovacích a sanitárnych zariadení.
  • Chráni potrubný systém pred baktériami.
  • Zvyšuje PH vody (ionizovaná alkalická voda) – má pozitívny vplyv na ľudský organizmus.
  • Bezúdržbové zariadenie.
  • Nevyžaduje žiadny externý zdroj energie.
  • Zariadenie bez chemikálií.

Vysoká účinnosť tohto systému bola potvrdená skúšobnými ústavmi a certifikačnými orgánmi v Európe a USA. Na základe týchto výsledkov sme zabezpečili medzinárodnú patentovú ochranu v SAT a spolupracujeme s globálnymi obchodnými a výrobnými manažérmi na zabezpečení globálnej distribúcie.

Použitie IPS je vhodné a efektívne tam, kde voda vykazuje strednú, vysokú až veľmi vysokú tvrdosť. Takáto voda sa nachádza až v 75% sveta. SAT má portfólio riešení na úsporu vody od bytových jednotiek až po podnikové komplexy a priemyselné zariadenia.

V roku 2017 vstúpila na trh spoločnosť SAT s novinkou – Turbulentná galvanická polarizácia – TGP (Chránený svetový patent), ktorá dodáva kinetickú energiu do vody a posúva ju ďalej.

SAT vyvíja a vyrába portfólio IPS interne, ale aj v rámci ODM partnerstva. Celosvetové zavedenie IPS prostredníctvom rozvoja distribučných sietí pre efektívnu a dlhodobú spoluprácu so zaujímavým obchodným modelom.

Výroba produktového portfólia IPS sa nachádza v Prešove na Slovensku. Zaisťuje dcérsku spoločnosť Swiss Aqua Technologies SK, s.r.o. Ak máte záujem o spoluprácu alebo akékoľvek otázky týkajúce sa produktového portfólia, kontaktujte naše obchodné vedenie.

Swiss Aqua Technologies na veľtrhu ISH 2019

Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
11. – 15. marec 2019

Naše riešenia prispievajú k vyššej kvalite pitnej a úžitkovej vody prostredníctvom fyzickej úpravy a tým maximalizujú využitie jej pozitívnych vlastností.