Vannforbedring
Vannsparing
Vannpleie

IPS WashBall

WB_1
WB_2
WB_3
WB_4
previous arrow
next arrow
WB_1
WB_2
WB_3
WB_4
previous arrow
next arrow

Dette revolusjonerende produktet bruker sin egen kraftkilde. Det fungerer etter samme prinsipp som IPS (endring av kalsitt til aragonitt).

 

  • Vedlikeholdsfri enhet med egen elektrisk strøm.
  • Inneholder et patentert system av elektroder produsert av ulike ledende materialer.
  • Under kontakten med vannet skaper det en våt galvanisk celle.
  • Det endrer ikke vannets kjemiske struktur. I stedet endrer det egenskapene sine slik at vaskemiddelet blir tilstrekkelig oppløst, og slik at det effektivt fjerner smuss og lukt.
  • Utprøvd av uavhengig testlaboratorium – Clearview (USA)

Slik fungerer IPS WashBall

IPS WashBall endrer effektivt harde krystaller av kalsitt til aragonitt. Dette gjør at vannet fungerer som mykningsmiddel, noe som igjen øker vaskeeffektiviteten til alle rengjøringsmidler og beskytter vaskemaskinen din mot kalk. Våre samt uavhengige tester viser at IPS-vaskeballen forbedrer vaskeresultatene betydelig.

Fordeler med å bruke IPS WashBall

Kalkbeskyttelse

Det er bevist at IPS-teknologien kan redusere kalk med opptil 76 %. Samme teknologi som ble brukt i IPS KalyxX, brukes i IPS WashBall.

Vannsparing

Fordi vaskemiddelet blir mer effektivt, kan du bruke kortere vaskeprogrammer.

Høyere vaskeeffektivitet

IVåre interne tester samt uavhengige tester (Clearview-USA) har bevist at vaskeballen har positive effekter på høyere vaskeeffektivitet. I vår test av bomull på 40 °C med 60 ml vaskemiddel får vi dette resultatet.

  • 100 % av testene var med samme eller bedre resultat ved bruk av WashBall.
  • Gjennomsnittlig vaskeytelse ved bruk av WashBall er 3,67 % høyere; høyeste effektivitet ble oppnådd med svart te, der vaskeytelse med WashBall var ca. 36,79 % høyere.
  • Hvis WashBall brukes i standardvask, økes vanligvis effektiviteten av vaskeeffekten (avhengig av type kontaminering).
  • Effekten av å bruke WashBall kan klart anbefales uten negative bivirkninger.

Spare penger

Våre tester viser at du i visse tilfeller kan oppnå tilsvarende resultater når du bruker vaskeballen og bruker mindre vaskemiddel, f.eks. 1/3 eller til og med 2/3. Hvis man antar bruk av IPS WashBall i tilfellet med vasking med lavere mengde rengjøringsmiddel enn den anbefalte, er vaskeeffektiviteten ofte betydelig høyere med enn uten IPS WashBall, i noen tilfeller er den sammenlignbar.

Bare ved ekstrem forurensning (som oljeflekker) kan ikke IPS WashBall anbefales som et effektivt verktøy for å øke vaskeeffekten. I 90 % av tilfellene der det ble vasket med mindre vaskemiddel, var resultatet ved bruk av vaskeball bedre eller det samme. Gjennomsnittlig vaskeytelse ved bruk av IPS WashBall ble forbedret med 7,22 % (reduksjon av vaskemiddel med 1/3) henholdsvis 20,41 % (reduksjon av vaskemiddel med 2/3).

Miljøvennlig

Mindre vaskemiddel brukt til vask = mindre vaskemiddel i avfallet = mindre vaskemiddel i naturen.

Faktum er at de fleste av oss bruker mer vaskemiddel enn det som er nødvendig. Med mindre vaskemiddel kan du i de fleste tilfeller oppnå svært like resultater, og resultatene kan til og med forbedres når du bruker IPS WashBall.

IPS WashBall

HINDRER EFFEKTIVT KORROSJON OG KALKAVLEIRINGER

Våre løsninger tar med seg den nødvendige kvaliteten på drikke- og bruksvann til befolkningen og organisasjoner ved sin fysiske justering og bidrar til maksimal utnyttelse av vannets positive egenskaper.

Dette produktet er til salgs.

Kontakt gjerne våre selgere hvis du er interessert.

kontakt oss