Trụ sở chính

Swiss Aqua Technologies AG

Gewerbestrasse 9
6330 Cham
Switzerland

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam

MASTERCHEM IMP EXP CO., LTD.

No 12, 165/2/3 Alley, Thanh Am Street, Thuong Thanh Ward, Long Bien Dist
Ha Noi City
Vietnam

+84 988 665 959

Liên hệ chúng tôi

Đại diện bán hàng SAT

Mats Dannerstedt

Partner – VP sales & Marketing
Export - Central and North America

+1 949 302 0869
matsdannerstedt@gmail.com

Michal Kolda

Partner – VP sales & Marketing
Export - Europe

+420 606 233 076
michal.kolda@swatec.ch

Lucie Polodnová

Partner - Export
Export - South Europe and South America

+420 703 468 616
lucie.polodnova@swatec.ch

Alp Eralp

Export – Middle East and India

+90 532 543 37 91
alperalp@sanitarycontacts.com

Dima Švec

Export – Central and Eastern Europe

+420 739 387 377
dima.svec@siko.cz

Marek Dabrowski

Export – Asia

+86 137 0258 1956
marek@mf-mafen.com

David Bratrsovsky

Export – Australia

+61 401631135
david.bratrsovsky@swatec.ch