Swiss Aqua Technologies

đang làm việc chuyên sâu về nghiên cứu và phương pháp cải thiện chất lượng nước bằng cách kích hoạt và cấu trúc nó thông qua các thay đổi vật lý. Kết quả của công việc này là một bộ thiết bị có ảnh hưởng tích cực đến các đặc tính của nước về chất lượng của nó.

Trụ sở chính

Swiss Aqua Technologies AG

Gewerbestrasse 9
6330 Cham
Switzerland

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam

MASTERCHEM IMP EXP CO., LTD.

No 12, 165/2/3 Alley, Thanh Am Street, Thuong Thanh Ward, Long Bien Dist
Ha Noi City
Vietnam

+84 976 688 069

Liên hệ chúng tôi

Đại diện bán hàng SAT

Mats Dannerstedt

Partner – VP sales & Marketing
Export - Central and North America

+1 949 302 0869
matsdannerstedt@gmail.com

Michal Kolda

Partner – VP sales & Marketing
Export - Europe

+420 606 233 076
michal.kolda@swatec.ch

Pavel Prokeš

Partner - Export
Export - South Europe and South America

+420 601 322 817
pavel.prokes@sikoes.eu

Alp Eralp

Export – Middle East and India

+90 532 543 37 91
alperalp@sanitarycontacts.com

Dima Švec

Export – Central and Eastern Europe

+420 739 387 377
dima.svec@siko.cz

Marek Dabrowski

Export – Asia

+86 137 0258 1956
marek@mf-mafen.com

David Bratrsovsky

Export – Australia

+61 401631135
david.bratrsovsky@swatec.ch

Lars Andersson

Export – Scandinavia

+ 46-708-22 55 51
lars@aquanorden.se
info@aquanorden.se